Zastosowanie Future Simple

Future Simple – kiedy stosujemy czas przyszły prosty

Zastosowanie Future
Simple odnosi się do czynności, które rozpoczną się i zakończą w przyszłości.

Future Simple –
kiedy używamy tego czasu?

Future Simple stosujemy,
gdy odnosimy się do:

– sytuacji i
wydarzeń, które z pewnością nastąpią w przyszłości

 The break will start at 11 a.m . – Przerwa
zacznie się o 11.00.

–  decyzji podjętych spontanicznie, w chwili
mówienia

What a nice jacket! I will take it. – Ale fajna kurtka! Wezmę ją.

– marzeń na
przyszłość

One day I will
earn 20 thousand dollars a month.  –
Pewnego dnia będę zarabiał 20 tysięcy dolarów miesięcznie.

– własnych
przewidywań dotyczących przyszłości, szczególnie w zdaniach rozpoczynających
się od: I think, I hope, I believe, I guess, I suppose, I’m afraid, I’m sure
oraz z przysłówkami: perhaps, probably, definitely

I’m afraid they won’t win the match.  – Obawiam
się, że oni nie wygrają meczu.

– propozycji, próśb i obietnic

Will you help me with the shopping, please?  – Pomożesz
mi z zakupami?

– czynności,
które według nas będą powtarzać się w przyszłości

Give him your number and he will call you every day! – Daj
mu swój numer, a on codziennie będzie do ciebie wydzwaniał!

 

Zobacz także:

Future Simple – budowa, użycie i okoliczniki czasu przyszłego prostego

Future Simple – budowa i odmiana czasowników w czasie przyszłym – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Future Simple – typowe określenia czasu (przysłówki częstotliwości)

Ćwiczenia:

Sprawdź swoją wiedzę w ćwiczeniach online lub pobierz ćwiczenia w formacie PDF:

 Future Simple – ćwiczenia (zdania twierdzące)

Future Simple – ćwiczenia (zdania przeczące)

Future Simple – ćwiczenia (pytania) 

Future Simple – ćwiczenia (wszystkie formy)

Ćwiczenia z innych czasów

Pobierz grafikę z omówieniem Future Simple w pigułce (do wydruku)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email
YouTube
YouTube