Budowa zdań w Future Simple

Future Simple – budowa i odmiana czasowników w czasie przyszłym – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Budowa Future
Simple jest naprawdę prosta – potrzebny będzie nam tylko operator (will
lub won’t) oraz podstawowa forma danego czasownika. Ma to zastosowanie
także do czasownika to be.

I will be very
tired after work. – Po pracy będę bardzo zmęczony.

 

Future Simple –
budowa, końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Jak wspomnieliśmy
w poprzednim wpisie, do tworzenia zdań w tym czasie wykorzystamy tylko operator
i pierwszą formę czasownika, bez konieczności dodawania końcówek lub
odmieniania czasowników nieregularnych.

Future Simple –
zdania twierdzące

Jak widać w
poniższej tabeli, w odróżnieniu od czasów teraźniejszych i przeszłych, zdania
budujemy tak samo, niezależnie od osoby. Dla przykładu odmieńmy czasownik to
finish
.

Wzór:

Podmiot +
will/’ll + V1 + reszta zdania.

Liczba pojedyncza

Os.

Forma pełna

Forma skrócona

Tłumaczenie

1

I will finish

I’ll finish

ja skończę

2

you will finish

you’ll finish

ty skończysz

3

he will finish

he’ll finish

on skończy

3

she will finish

she’ll finish

ona skończy

3

it will finish

it’ll finish

ono skończy

 

Liczba mnoga

Os.

Forma pełna

Forma skrócona

Tłumaczenie

1

we will finish

we’ll finish

my skończymy

2

you will finish

you’ll finish

wy skończycie

3

they will finish

they’ll finish

oni skończą

 

Future Simple –
zdania przeczące

Przeczenia
tworzymy stosując will not lub won’t oraz czasownik w
bezokoliczniku (formie podstawowej).

Wzór:

Podmiot + will
not / won’t + V1 + reszta zdania.

Liczba pojedyncza

Os.

Forma pełna

Forma skrócona

Tłumaczenie

1

I will not finish

I won’t finish

ja nie skończę

2

you will not finish

you won’t finish

ty nie skończysz

3

he will not finish

he won’t finish

on nie skończy

3

she will not finish

she won’t finish

ona nie skończy

3

it will not finish

it won’t finish

ono nie skończy

 

Liczba mnoga

Os.

Forma pełna

Forma skrócona

Tłumaczenie

1

we will not finish

we won’t finish

my nie skończymy

2

you will not finish

you won’t finish

wy nie skończycie

3

they will not finish

they won’t finish

oni nie skończą

 

Future Simple –
pytania ogólne

Pytania w Future
Simple tworzymy przez zamienienie operatora z podmiotem. Zaczynają się więc od Will,
jak przedstawiono poniżej.

Wzór:

Will + podmiot +
V1 + reszta zdania + ?

Liczba pojedyncza

Os.

Pytanie

Tłumaczenie

Krótka odpowiedź

1

Will I finish?

Czy ja skończę?

Yes, you will. / No, you won’t.

2

Will you finish?

Czy ty skończysz?

Yes, I will. / No, I won’t.

3

Will he finish?

Czy on skończy?

Yes, he will. / No, he won’t.

3

Will she finish?

Czy ona skończy?

Yes, she will. / No, she won’t.

3

Will it finish?

Czy ono skończy?

Yes, it will. / No, it won’t.

Liczba mnoga

Os.

Pytanie

Tłumaczenie

Krótka odpowiedź

1

Will we finish?

Czy my skończymy?

Yes, you will. / No, you won’t.

2

Will you finish?

Czy wy skończycie?

Yes, we will. / No, we won’t.

3

Will they finish?

Czy oni skończą?

Yes, they will. / No, they won’t.

Future Simple –
pytania szczegółowe

Podobnie jak w
każdym innym czasie, pytania szczegółowe w Future Simple zaczynają się od tzw. Wh-pronouns,
czyli zaimków pytających:

what – co

when – kiedy

where – gdzie

why – dlaczego

who – kto

Wzór:

Zaimek pytający +
will + osoba + V1 + reszta zdania + ?

Przykładowe
pytania szczegółowe w Future Simple przedstawia tabela.

Liczba pojedyncza

Os.

Zaimek pytający

Operator

Osoba

Czasownik

Reszta zdania

Tłumaczenie

1

When

will

I

get

the results?

Kiedy otrzymam wyniki?

2

Who

will

you

meet

tomorrow?

Z kim spotkasz się jutro?

3

Where

will

he

go

on holidays?

Gdzie on pojedzie na
wakacje?

 

 

 

Liczba mnoga

Os.

Zaimek pytający

Operator

Osoba

Czasownik

Dopełnienie

Tłumaczenie

1

Why

will

we

wait

for him?

Dlaczego będziemy na niego
czekać?

2

How

will

you

get

to school?

Jak dojedziesz do szkoły?

3

What

will

they

say?

 

Czym oni powiedzą?

Zobacz także:

Future Simple – budowa, użycie i okoliczniki czasu przyszłego prostego

Future Simple – kiedy stosujemy czas przyszły prosty

Future Simple – typowe określenia czasu (przysłówki częstotliwości)

Ćwiczenia:

Sprawdź swoją wiedzę w ćwiczeniach online lub pobierz ćwiczenia w formacie PDF:

 Future Simple – ćwiczenia (zdania twierdzące)

Future Simple – ćwiczenia (zdania przeczące)

Future Simple – ćwiczenia (pytania) 

Future Simple – ćwiczenia (wszystkie formy)

Ćwiczenia z innych czasów

Pobierz grafikę z omówieniem Future Simple w pigułce (do wydruku)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email
YouTube
YouTube