Past Simple - określenia czasu

Past Simple – okoliczniki czasu

Zamiar użycia konkretnego okolicznika, czy też przysłówka częstotliwości, pociąga za sobą konieczność zastosowania odpowiedniego czasu. Główne okoliczniki czasu Past Simple to między innymi: yesterday – wczoraj E.g.: Where did you go yesterday? last week/month/year – w zeszłym tygodniu/miesiącu/roku E.g.: We visited our grandparents last week. (a few) days/weeks/months ago – (kilka) dni/tygodni/miesięcy temu E.g.: She […]

Past Simple – okoliczniki czasu Read More »