Odmiana czasownika „to be”

Past Simple – to be – zdania twierdzące, przeczące i pytania Posługiwanie się czasem Past Simple wymaga znajomości drugiej formy czasowników nieregularnych. W ramach pierwszego kroku dobrze jest opanować czasownik to be, czyli być, który w odróżnieniu od pozostałych przyjmuję różną formę zależnie od osoby. Czasownik „to be” – odmiana w Past Simple Zacznijmy od […]

Odmiana czasownika „to be” Read More »