Past Simple

Past Continuous -Zastosowanie

Past Continuous – użycie czasu przeszłego ciągłego

Past Continuous stosujemy odnosząc się do: – kilku czynności/sytuacji, które trwały w tym samym czasie (aspekt niedokonany)  We were coming back home while our parents were still working. – Wracaliśmy do domu, podczas gdy nasi rodzice wciąż pracowali. – tła głównych wydarzeń w opowiadaniu We were going through a forest, the birds were singing and […]

Past Continuous – użycie czasu przeszłego ciągłego Read More »

Past Simple – budowa, końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Past Simple – zdania twierdzące Utworzenie zdań twierdzących w czasie Past Simple wymaga znajomości drugiej formy czasowników nieregularnych lub, przy odmianie czasowników regularnych, dodania końcówki -ed. W ramach przykładu odmienimy czasownik to visit. Wzór: Podmiot + V2/Ved + reszta zdania. Liczba pojedyncza Os. Forma pełna Tłumaczenie 1 I visited ja odwiedziłem 2 you visited ty

Past Simple – budowa, końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania Read More »

Zastosowanie czasu przeszłego Past Simple

Past Simple – użycie czasu przeszłego prostego

Zastosowanie Past Simple odnosi się wyłącznie do czynności zakończonych w przeszłości. Past Simple – kiedy używamy tego czasu? Past Simple stosujemy odnosząc się do: – czynności/sytuacji, które zakończyły się w określonym momencie w przeszłości  Np. She bought a new house in 1991. – Ona kupiła nowy samochód w 1991. – kilku czynności, które następowały jedna

Past Simple – użycie czasu przeszłego prostego Read More »

Past simple - czas przeszły

Past Simple – budowa, użycie i okoliczniki czasu przeszłego prostego

Past Simple to podstawowy czas służący do wyrażania przeszłości w języku angielskim. Jego opanowanie jest nieco trudniejsze od czasów teraźniejszych ze względu na konieczność nauczenia się drugiej formy czasowników nieregularnych. Szczegółowe zastosowanie, określenia czasu oraz konstrukcję zdań w Past Simple znajdziecie w kolejnych wpisach. Past Simple – użycie czasu przeszłego prostego Past Simple – odmiana

Past Simple – budowa, użycie i okoliczniki czasu przeszłego prostego Read More »

Follow by Email
YouTube
YouTube
fb-share-icon