Present Simple – użycie czasu teraźniejszego prostego

Użycie Present Simple jest dosyć szerokie ze względu na fakt, że obejmuje ono nie tylko czynności wykonywane w czasie teraźniejszym, ale także te, które zostaną wykonane w przyszłości. W tym wpisie poznacie jego zastosowanie w tym pierwszym przypadku.

Present Simple – kiedy używamy tego czasu?

Present Simple stosujemy, gdy odnosimy się do:

– czynności wykonywanych regularne/rutynowo/cyklicznie lub trwających przez długi czas (również w odniesieniu do hobby)

 Np. I get up at seven o’clock every day. – Wstaję każdego dnia o 7.00.

–  czynności opisujących nawyki i przyzwyczajenia

Np. My uncle smokes a cigarette whenever he gets angry. – Mój wujek pali papierosa za każdym razem, gdy się zdenerwuje.

– ogólnie znanych prawd/faktów (w tym praw fizyki i przysłów)

The President of the United States of America lives in the White House. – Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki mieszka w Białym Domu.

Czasem zdarza się, że ktoś jest przekonany o prawdziwości danego stwierdzenia, podczas gdy prawda wygląda inaczej. Niemniej i w tym przypadku ma zastosowanie czas Present Simple:

Debbie says that the capital of Hungary is Sofia. – Debbie mówi, że stolicą Węgier jest Sofia. (Choć w rzeczywistości jest nią Budapeszt.)

– naszych przekonań i upodobań. Dotyczy to m.in. takich czasowników, jak like, hate, love, mind (mieć coś przeciwko). Rzeczownik odczasownikowy (ang. gerund), którego użyjemy w dalszej części zdania, przyjmie natomiast końcówkę „ing”:

My friend likes listening to music. – Mój przyjaciel lubi słuchać muzyki.

Uwaga!

Present Simple używamy także do opisu czegoś, czego zwykle nie robimy lub zapominamy zrobić.

Na przykład:

He does not wash the dishes after he finishes his breakfast. He almost always forgets to do it. – On nie zmywa naczyń po tym, jak skończy śniadanie. Prawie zawsze zapomina tego zrobić.

Zobacz także:

Present Simple – to be – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Follow by Email
YouTube
YouTube
fb-share-icon