Present Simple - przysłówki częstotliwości

Present Simple – określenia czasu

Każdy czas gramatyczny charakteryzuje się odrębnymi okolicznikami czasu, zwanymi też przysłówkami częstotliwości. Widząc, że w zdaniu musimy użyć takiego okolicznika, poznajemy, że potrzebny będzie nam właśnie ten a nie inny czas. I odwrotnie – układając zdania w danym czasie, wiemy, jakie okoliczniki możemy stosować. W Present Simple okoliczniki dzielimy na dwie główne grupy: stojące przed czasownikiem i stojące na końcu zdania.

Present Simple – przysłówki częstotliwości stojące przed czasownikiem

Jak wspomniano w nagłówku, miejsce przysłówka z tej kategorii znajduje się przed czasownikiem, dokładnie tak, jak w tym zdaniu:

I sometimes listen to classical music. – Czasem słucham muzyki klasycznej.

A oto lista okoliczników czasu z tej kategorii:

always – zawsze

usually – zazwyczaj

regularly – regularnie

often/frequently – często

sometimes/occasionally – czasami

seldom/rarely – rzadko

hardly ever – prawie nigdy

never – nigdy

Present Simple – zasada pojedynczego przeczenia

Uwaga!

W angielskim obowiązuje zasada tzw. pojedynczego przeczenia. Wynika z niej, że w jednym zdaniu możemy użyć tylko jednego wyrazu przeczącego, wliczając w to operator przeczenia. Oznacza to, że w jednym zdaniu możemy użyć tylko słowa don’t lub tylko never, jednak nie obu jednocześnie. Mówiąc zatem o tym, czego nigdy nie robimy, użyjemy tylko przysłówka never bez operatora don’t.

I never do the shopping here. – Nigdy nie robię tutaj zakupów.

I never don’t do the shopping here. – Jest to zdanie niepoprawne.

Brak zrozumienia tej zasady może doprowadzić do swego rodzaju tragedii w postaci wytatuowania sobie zdania z poważnym błędem gramatycznym. Klasycznym przykładem tego rodzaju błędu jest zdanie: „Never don’t give up”, które w poprawnej wersji brzmi „Never give up” (Nigdy się nie poddawaj).

Present Simple – przysłówki częstotliwości stojące na końcu zdania

Oto przykład zdania z tego rodzaju okolicznikiem.

They visit each other every summer. – Oni odwiedzają się każdego lata.

Wśród wyrażeń stosowanych na końcu zdania znajdziemy między innymi:

once a day – raz dziennie

twice a week – dwa razy w tygodniu

three times a month – trzy razy w miesiącu (przy większej ilości razy zawsze używać będziemy już „times)

once in a while – raz na jakiś czas

from time to time – od czasu do czasu

every day – każdego dnia

every Friday / on Fridays – w każdy piątek / w piątki

Zobacz także:

Ćwiczenia:

Sprawdź swoją wiedzę w ćwiczeniach online lub pobierz ćwiczenia w formacie PDF:


Present Simple – Użycie czasu teraźniejszego prostego

Present Simple – Odmiana czasownika „to be”

Present Simple – Odmiana czasowników i końcówki


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email
YouTube
YouTube
fb-share-icon