Present Simple czy Present Continuous

Present Simple czy Present Continuous – porównanie czasów z ćwiczeniami

Present Simple i Present Continuous to czasy teraźniejsze, które poznajemy najczęściej na początku naszej przygody z nauką języka angielskiego. Nie są jednak stosowane zamiennie – zależnie od różnic w kontekście i określeniach czasu musimy zdecydować się na użycie jednego z nich i, co za tym idzie, dobrać odpowiednie formy czasowników na podstawie wzorów. W dzisiejszym wpisie przedstawiamy porównanie obu tych czasów gramatycznych z przykładami w zdaniach oraz praktycznymi ćwiczeniami, dzięki którym wybór między Present Simple a Present Continuous nie będzie już stanowił problemu. Na końcu artykułu znajdziesz także przydatne plansze z omówieniem obu czasów, które pozwolą Ci utrwalić nabytą wiedzę.

 

Present Simple i Present Continuous – porównanie zastosowania

Present Simple używamy mówiąc o tym, co wykonujemy regularnie, np. opisując nasze codzienne nawyki. W tym czasie opiszemy także różne stałe stany (np. miejsce zamieszkania oraz posiadane przedmioty) i rzeczy ogólnie znane, takie jak prawa przyrody i cechy wybranych gatunków zwierząt.

Present Continuous z kolei to czas, w którym opisujemy czynności wykonywane obecnie, w chwili mówienia. W przeciwieństwie do Present Simple, opiszemy w nim także to, co niestałe i przejściowe, np. wykonywany remont lub zmieniające się ceny.

Present Simple

Present Continuous

+ Czynności wykonywane regularnie

+ Czynności wykonywane tymczasowo

Mike often visits his friends in Gdańsk.

Mike często odwiedza swoich przyjaciół w Gdańsku.

We are eating out today because our kitchen is under renovation.

Jemy dziś poza domem, ponieważ mamy remont kuchni.

+ Ogólnie znane prawdy

+ Czynności wykonywane w chwili mówienia

Summer is the hottest season.

Lato to najgorętsza pora roku

He is taking a shower.

On bierze teraz prysznic.

+ Nawyki i przyzwyczajenia

+ Zmieniające się trendy

I take teaspoons of sugar.

Słodzę trzy łyżeczki.

Our customers are ordering more and more samples.

Nasi klienci zamawiają coraz więcej próbek.

+ Przekonania i upodobania

+ Denerwujace nawyki.

To my mind, he’s wrong.

Moim zdaniem on się myli.

She’s always taking my sweater without permission.

Ona zawsze zabiera mój sweter bez pozwolenia.

 

Present Simple i Present Continuous – czasowniki statyczne i dynamiczne

W języku angielskim istnieja tzw. czasowniki statyczne, które możemy odmieniać jedynie w czasach Simple (nie możemy dodawać do nich końcówki „ing”). Są to czasowniki, które możemy zaliczyć do następujących kategorii:

1. Czasowniki związane z naszymi myślami i przekonaniami, m.in.:

think (myśleć), believe (wierzyć), know (wiedzieć), agree (zgadzać się), understand (rozumieć), recognise (rozpoznać)

2. Czasowniki dotyczące uczuć i upodobań, np.:

like (lubić), hate (nienawidzić), mind (mieć coś przeciwko), prefer (woleć), love (uwielbiać)

3. Czasowniki odnoszące się do zmysłów i właściwości:

taste (smakować), smell (pachnieć), look (wyglądać), hear (słyszeć), seem (wydawać się) i wiele innych

4. Czasowniki opisujące własność/przynależność, m. in.:

have (mieć), own/possess (posiadąć), include/contain (zawierać)

5. Inne czasowniki statyczne, na przykład:

matter (liczyć się / mieć znaczenie), want (chcieć), depend (zależeć), fit (pasować), deserve (zasługiwać)

Porównanie budowy zdań w Present Simple i Present Continuous

Tworząc zdania w Present Simple musimy zwrócić uwagę na tzw. 3 osobę liczby pojedynczej, czyli na zdania, w których na początku znajduje się 1 osoba lub przedmiot (z wyjątkiem I i you). Czasowniki odmienimy wtedy inaczej niż dla pozostałych osób, co zobaczymy za chwilę. Natomiast do stworzenia zdań w Present Continuous będziemy potrzebować przede wszystkim dwóch elementów (odmiany czasownika „to be” oraz czasownika z końcówką „ing”.

Zdania twierdzące w Present Simple oraz Present Continuous

W Present Simple dla większości osób użyjemy po prostu podstawowej formy czasownika. Wyjątkiem jest podmiot w 3 os. liczby pojedynczej, o której wspomnieliśmy wyżej. Wtedy do czasowników będziemy musieli dodać końcówkę „s”. Końcówka „es” będzie z kolei dodana, jeśli czasownik kończy się na -ch, -sh, -x, -o lub -z (np. I wash – he washes).

W Present Continuous w zależności od osoby na drugim miejscu użyjemy -am, -are lub -is, a następnie odmienimy czasownik z końcówką „ing”:

Present Simple

Present Continuous

I sleep

I am sleeping

you sleep

you are sleeping

he sleeps

he is sleeping

she sleeps

she is sleeping

it sleeps

it is sleeping

we sleep

we are sleeping

you sleep

you are sleeping

they sleep

they are sleeping

 

Zdania przeczące w Present Simple oraz Present Continuous

Przeczenia w Present Simple tworzymy przez użycie „don’t” dla I, you oraz liczby mnogiej oraz „doesn’t” – dla 3 osoby liczby pojedynczej. W dalszej kolejności umieszczamy czasownik w pierwszej formie.

Z kolei w Present Continuous potrzebujemy formy przeczącej czasownika „to be”, czyli: ‘m not, aren’t lub isn’t, a także głównego czasownika z końcówką „ing”.

Present Simple

Present Continuous

I don’t sleep

I‘m not sleeping

you don’t sleep

you aren’t sleeping

he doesn’t sleep

he isn’t sleeping

she doesn’t sleep

she isn’t sleeping

it doesn’t sleep

it isn’t sleeping

we don’t sleep

we aren’t sleeping

you don’t sleep

you aren’t sleeping

they don’t sleep

they aren’t sleeping

 

Pytania w Present Simple oraz Present Continuous

Pytania w Present Simple zaczynamy od „Do” dla większości osób lub „Does” – dla jednej osoby lub przedmiotu (z wyjątkiem I/you). Dalej pojawia się podmiot oraz czasownik w podstawowej formie.

W Present Continuous rozpoczniemy od odpowiedniej formy „to be”, czyli od Am, Are lub Is, po której umieścimy podmiot oraz czasownik z „ing”.

Present Simple

Present Continuous

Do I sleep?

Am I sleeping?

Do you sleep?

Are you sleeping?

Does he sleep?

Is he sleeping?

Does she sleep?

Is she sleeping?

Does it sleep?

Is it sleeping?

Do we sleep?

Are we sleeping?

Do you sleep?

Are you sleeping?

Do they sleep?

Are they sleeping?

 

Porównanie określeń czasu (przysłówków częstotliwości) Present Simple i Present Continuous

Konieczność użycia danego czasu rozpoznamy przede wszystkim na podstawie charakterystycznych określeń czasu, zwanych też jako przysłówki częstotliwości. W Present Simple będą to wyrażenia umieszczane przed czasownikiem, np. zawsze i zazwyczaj, oraz określenia zamieszczane na końcu zdania (każdego dnia, raz w tygodniu  i inne). Do charakterystycznych określników Present Continuous zaliczymy z kolei wyrażenia dotyczące chwili obecnej, teraźniejszości (np. obecnie), czy też pewnego określonego okresu (np. w tym miesiącu).

Present Simple

Present Continuous

always – zawsze

now – teraz

usually – zazwyczaj

at the moment – w tej chwili

often – często

at presence – obecnie

sometimes – czasami

currently – w dzisiejszych czasach/obecnie

seldom/rarely – rzadko

nowadays – w dzisiejszych czasach/obecnie

hardly ever – prawie nigdy

this week – w tym tygodniu

never – nigdy

this semester – w tym semestrze

every day – codziennie

this morning – dziś rano

once a week – raz w tygodniu

today – dzisiaj

twice a month – dwa razy w miesiącu

still – nadal

three times a year – trzy razy w roku

tonight – dziś wieczorem

Wyjątki przy dodawaniu końcówek do czasowników

Present Simple

Present Continuous

Końcówka „es” zamiast „s” po czasownikach kończących się na: -ch, -sh, -x, -z, -s

Podwojenie ostatniej litery w krótkim czasowniku zakończonym na spółgłoskę poprzedzoną samogłoską

she watches

you are chatting

he washes

he isn’t sitting

Tom fixes

Zamiana końcówki -ie na -ying

a bee buzzes

it is dying

the player passes

she is lying

Końcówka „ies” zamiast „s” po czasownikach zakończonych na „y” poprzedzonym spółgłoską:

Usunięcie końcówki -e przed dodaniem -ing

she fries

they are driving

the pilot flies

Tom is baking

 

Present Simple czy Present Continuous – ćwiczenia

 

Ćwiczenie 1 (zastosowanie Present Simple i Present Continuous)

Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w czasie Present Simple lub Present Continuous. Uwzględnij zakres zastosowania obu czasów.

 

 1. Our friends…………………(not drink) alcohol.
 2. …………………(your neighbour, watch) a film now?
 3. We …………………(live) in Bulgaria.
 4. I …………………(take) three teaspoons of sugar.
 5. Petrol…………………(not get) cheaper because of new regulations.
 6. His boss…………………(know) three languages.
 7. Adam and Sophie…………………(not stay) in the hotel during this trip.
 8. …………………(his son, understand) this language?
 9. My little sister…………………(always borrow) my clothes without my permission!
 10. …………………(pandas, eat) plants or meat?

 

 

Ćwiczenie 2 (określenia czasu Present Simple i Present Continuous)

Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w czasie Present Simple lub Present Continuous. Uwzględnij przysłówki częstotliwości typowe dla obu czasów.

 1. We…………………(not go) anywhere today.
 2. …………………(she, read) newspapers every day?
 3. My friends often…………………(travel) to the USA.
 4. This month they…………………(start) work at 7 a.m.
 5. She…………………(not drive) to Warsaw at the moment.
 6. Mark’s father hardly ever…………………(watch) YouTube.
 7. Monica and Alfie…………………(not meet) twice a month.
 8. …………………(your dog, dig) a hole now?
 9. My best friend…………………(work out) at the gym tonight.
 10. …………………(sportsmen, train) three times a week?

 

Present Simple czy Present Continuous – odpowiedzi do ćwiczeń

 

Ćwiczenie 1 – odpowiedzi

 1. Our friends don’t drink alcohol.
 2. Is your neighbour watching a film now?
 3. We live in Bulgaria.
 4. I take three teaspoons of sugar.
 5. Petrol isn’t getting cheaper because of new regulations.
 6. His boss knows three languages.
 7. Adam and Sophie aren’t staying in the hotel during this trip.
 8. Does his son understand this language?
 9. My little sister is always borrowing my clothes without my permission!
 10. Do pandas eat plants or meat?
 

Ćwiczenie 2 – odpowiedzi

 1. We aren’t going anywhere today.
 2. Does she read newspapers every day?
 3. My friends often travel to the USA.
 4. This month they are starting work at 7 a.m.
 5. She isn’t driving to Warsaw at the moment.
 6. Mark’s father hardly ever watches YouTube.
 7. Monica and Alfie don’t meet twice a month.
 8. Is your dog digging a hole now?
 9. My best friend is working at the gym tonight.
 10. Do sportsmen train three times a week?

 

Zobacz także:

Present Simple – to be – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Present Simple – budowa, końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Present Simple – okoliczniki czasu

Present Simple – użycie czasu teraźniejszego prostego

Present Continuous – budowa, użycie i okoliczniki czasu teraźniejszego ciągłego

Present Continuous – budowa, końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Present Continous – określenia czasu

Present Continuous – zastosowanie

Pobierz grafikę z porównaniem czasów Present Simple i Present Continuous w pigułce (do wydruku):

 

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email
YouTube
YouTube
fb-share-icon