Present Simple - budowa i odmiana czasowników

Present Simple – budowa, końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Budowa Present Simple jest raczej prosta, ponieważ nie wymaga czasowników nieregularnych (wyjątkiem jest czasownik „być”). W większości przypadków wystarcza nam podstawowa forma danego czasownika.

Present Simple – zdania twierdzące

Jak widać poniżej, po 1 i 2 osobie liczby pojedynczej, jak również we wszystkich osobach liczby mnogiej, używamy formy podstawowej, czyli V1. Zmienia się to jedynie w 3 os. l.p., gdzie do czasownika dodajemy -s lub -es. W ramach przykładu odmienimy czasownik to play.

Wzór:

Podmiot + V1 (-s/-es) + reszta zdania.

Liczba pojedyncza

Os.

Forma pełna

Tłumaczenie

1

I play

ja gram

2

you play

ty grasz

3

he plays

on gra

3

she plays

ona gra

3

it plays

ono gra

Liczba mnoga

Os.

Forma pełna

Tłumaczenie

1

we play

my gramy

2

you play

wy gracie

3

they play

oni grają

 

Present Simple – końcówka -s, -es czy -ies w 3 osobie liczby pojedynczej

Rodzaj dodawanej końcówki zależy od tego, jak kończy się dany czasownik. Jeśli jest on zakończony na -ch, -sh, -x, -o, -s, -z lub -ss, to będziemy musieli dodać -es, podobnie jak w poniższym przykładzie.

I watch films.

He watches films.

W przypadku czasowników zakończonych na -y, usuwamy tę literę i w jej miejsce wstawiamy -ies. Warunkiem jest to, by przed -y znajdowała się spółgłoska. Przyjrzyjmy się przykładowi:

They sometimes fly to Brazil. – Oni czasem latają do Brazylii.

She sometimes flies to Brazil. – Ona czasami lata do Brazylii.

Przed -y stała litera -l, czyli spółgłoska. Gdy jednak przedostatnią literą jest samogłoska, to do takiego czasownika dodajemy jedynie -s. Na przykład:

We say hello to them. – Mówimy do nich “cześć”.

He says hello to them. – On mówi do nich “cześć”.

We wszystkich pozostałych czasownikach, tj. zakończonych innymi końcówkami niż wymienione, do czasownika dodajemy po prostu -s.

Present Simple – zdania przeczące

Przeczenia tworzymy przez dodanie przed czasownikiem do not lub don’t przed czasownikiem w 1 i 2 osobie liczby pojedynczej, jak również we wszystkich osobach liczby mnogiej. W 3 os. l.p. przed czasownikiem umieszczamy does not lub doesn’t.

Uwaga!

W przeczeniach i pytaniach w 3 os. l.p. do czasownika nie dodajemy -s/-es. Końcówki te występują tylko w zdaniach twierdzących.

Wzór:

Podmiot + do not (don’t) / does not (doesn’t) + V1 + reszta zdania.

Liczba pojedyncza

Os.

Forma pełna

Forma skrócona

Tłumaczenie

1

I do not play

I don’t play

ja nie gram

2

you do not play

you don’t play

ty nie grasz

3

he does not play

he doesn’t play

on nie gra

3

she does not play

she doesn’t play

ona nie gra

3

it does not play

it doesn’t play

ono nie gra

Liczba mnoga

Os.

Forma pełna

Forma skrócona

Tłumaczenie

1

we do not play

we don’t play

my nie gramy

2

you do not play

you don’t play

wy nie gracie

3

they do not play

they don’t play

oni nie grająPresent Simple – pytania ogólne

Pytania w Present Simple zaczynają się od operatorów do w 1 i 2 osobie liczby pojedynczej, jak również we wszystkich osobach liczby mnogiej. W 3 os. l.p. na początku zdania umieszczamy does, tak jak w poniższych przykładach.

Uwaga!

W przeczeniach i pytaniach w 3 os. l.p. do czasownika nie dodajemy -s/-es. Końcówki te występują tylko w zdaniach twierdzących.

Wzór:

Do/Does + podmiot + V1 + reszta zdania + ?

Liczba pojedyncza

Os.

Pytanie

Tłumaczenie

Krótka odpowiedź

1

Do I play?

Czy ja gram?

Yes, you do. / No, you don’t.

2

Do you play?

Czy ty grasz?

Yes, I do. / No, I don’t.

3

Does he play?

Czy on gra?

Yes, he does. / No, he doesn’t.

3

Does she play?

Czy ona gra?

Yes, she does. / No, she doesn’t.

3

Does it play?

Czy ono gra?

Yes, it does. / No, it doesn’t.

Liczba mnoga

Os.

Pytanie

Tłumaczenie

Krótka odpowiedź

1

Do we play?

Czy my gramy?

Yes, you do. / No, you don’t.

2

Do you play?

Czy wy gracie?

Yes, we do. / No, we don’t.

3

Do they play?

Czy oni grają?

Yes, they do. / No, they don’t.

Present Simple – pytania szczegółowe

Pytania szczegółowe w Present Simple, jak w każdym innym czasie, zaczynają się od tzw. Wh-pronouns:

what – co

when – kiedy

where – gdzie

why – dlaczego

who – kto

Wzór:

Zaimek pytający + do/does + osoba + V1 + reszta zdania + ?

A oto przykładowe pytania szczegółowe w Present Simple.

Liczba pojedyncza

Os.

Zaimek pytający

Operator

Osoba

Czasownik

Reszta zdania

Tłumaczenie

1

When

do

I

take

the exam?

Kiedy podchodzę do egzaminu?

2

Who

do

you

work

with?

Z kim pracujesz?

3

Where

does

he

live?

 

Gdzie on mieszka?

Liczba mnoga

Os.

Zaimek pytający

Operator

Osoba

Czasownik

Dopełnienie

Tłumaczenie

1

Why

do

we

stay

here?

Dlaczego tutaj zostajemy?

2

How

do

you

spend

your free time?

Z kim pracujesz?

3

What

do

they

do?

 

Czym oni się zajmują?

Zobacz także:

Present Simple – użycie czasu teraźniejszego prostego

Present Simple – Odmiana czasownika „to be”

Present Simple – Określenia czasu

Ćwiczenia:

Sprawdź swoją wiedzę w ćwiczeniach online lub pobierz ćwiczenia w formacie PDF:


Pobierz grafikę z omówieniem Present Simple w pigułce (do wydruku):


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email
YouTube
YouTube
fb-share-icon