Użycie Present Perfect Simple

Present Perfect Simple – użycie czasu teraźniejszego dokonanego

Zastosowanie Present Perfect odnosi się do zarówno do przeszłości jak i teraźniejszości, co wyjaśniono w dalszej części tego wpisu.

Present Perfect – w jakich przypadkach używamy tego czasu?

Present Perfect stosujemy odnosząc się do:

– jednej lub kilku czynności, które wydarzyły się w niesprecyzowanej przeszłości

 Np. She has bought a car and sold a bike. – Ona kupiła samochód I sprzedała rower.

–  czynności, które już się zakończyły, ale ich skutek jest widoczny w chwili mówienia

Np. I have passed my driving licence exam so I am very happy now. – Zdałem egzamin na prawo jazdy, więc jestem teraz bardzo szczęśliwy.

– czynności i stanów, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej (czasowniki statyczne)

I have known Martin since primary school. – Znam Marcina od szkoły podstawowej.

– doświadczeniach danej osoby (np. wymieniając, ile razy byliśmy w jakimś miejscu bądź wykonywaliśmy daną czynność):

My parents have been to Italy a few times. – Moi rodzice byli kilka razy we Włoszech.

Uwaga!

Present Perfect nie stosujemy w przypadku podawania daty wykonania czynności bądź szczegółowego opisu kilku czynności, które następowały jedna po drugiej. W takim przypadku potrzebny będzie czas Past Simple.

Zobacz także:

Present Perfect Simple – budowa, użycie i okoliczniki czasu teraźniejszego dokonanego

Present Perfect – budowa, odmiana i końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Present Perfect – określenia czasu

Pobierz grafikę z omówieniem Present Perfect w pigułce (do wydruku)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email
YouTube
YouTube