Present Perfect Simple - jak odmieniać czasowniki

Present Perfect – budowa, odmiana i końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Utworzenie zdań w
czasie Present Perfect wymaga znajomości trzeciej formy czasowników
nieregularnych, które dodamy do zdań we wszystkich formach: twierdzących,
przeczących i pytających. W czasownikach regularnych potrzebna będzie z kolei
końcówka -ed.

Present Perfect –
zdania twierdzące

Jak widać w
poniższej tabeli, po 1 i 2 osobie liczby pojedynczej, jak również po wszystkich
osobach liczby mnogiej, używamy operatora „have”. Zmienia się to jedynie w 3
os. l.p., w której operatorem jest odmieniona forma tego czasownika, czyli
„has”. W ramach przykładu odmienimy czasownik to visit.

Wzór:

Podmiot + have/has
+ V3/Ved + reszta zdania.

Liczba pojedyncza

Os.

Forma pełna

Forma skrócona

Tłumaczenie

1

I have visited

I’ve visited

ja odwiedziłem

2

you have visited

you’ve visited

ty odwiedziłeś

3

he has visited

he’s visited

on odwiedził

3

she has visited

she’s visited

ona odwiedziła

3

it has visited

it’s visited

ono odwiedziło

 

Liczba mnoga

Os.

Forma pełna

Forma skrócona

Tłumaczenie

1

we have visited

we’ve visited

my odwiedziliśmy

2

you have visited

you’ve visited

wy odwiedziliście

3

they have visited

they’ve visited

oni odwiedzili

 

Present Perfect –
zdania przeczące

Zdania przeczące
tworzymy przez dodanie przed czasownikiem have not lub haven’t w
1 i 2 osobie liczby pojedynczej, jak również we wszystkich osobach liczby
mnogiej. W 3 os. l.p. przed czasownikiem umieszczamy has not lub hasn’t.

Wzór:

Podmiot + have not (haven’t) / has not (hasn’t) + V3/Ved + reszta
zdania.

Liczba pojedyncza

Os.

Forma pełna

Forma skrócona

Tłumaczenie

1

I have not visited

I haven’t visited

ja nie odwiedziłem

2

you have not visited

you haven’t visited

ty nie odwiedziłeś

3

he has not visited

he hasn’t visited

on nie odwiedził

3

she has not visited

she hasn’t visited

ona nie odwiedziła

3

it has not visited

it hasn’t visited

ono nie odwiedziło

 

Liczba mnoga

Os.

Forma pełna

Forma skrócona

Tłumaczenie

1

we have not visited

we haven’t visited

my nie odwiedziliśmy

2

you have not visited

you haven’t visited

wy nie odwiedziliście

3

they have not visited

they haven’t visited

oni nie odwiedzili

 

Present Present –
pytania ogólne

Pytania zaczynamy
od operatora Have w 1 i 2 osobie liczby pojedynczej, jak również we
wszystkich osobach liczby mnogiej. Pytania w 3 os. l.p. rozpoczynamy od Has,
tak jak w poniższych przykładach.

Wzór:

Have/Has +
podmiot + V3/Ved + reszta zdania + ?

Liczba pojedyncza

Os.

Pytanie

Tłumaczenie

Krótka odpowiedź

1

Have I visited?

Czy ja odwiedziłem?

Yes, you have. / No, you haven’t.

2

Have you visited?

Czy ty odwiedziłeś?

Yes, I have. / No, I haven’t.

3

Has he visited?

Czy on odwiedził?

Yes, he has. / No, he hasn’t.

3

Has she visited?

Czy ona odwiedziła?

Yes, she has. / No, she hasn’t.

3

Has it visited?

Czy ono odwiedziło?

Yes, it has. / No, it hasn’t.

 

Liczba mnoga

Os.

Pytanie

Tłumaczenie

Krótka odpowiedź

1

Have we visited?

Czy my odwiedziliśmy?

Yes, you have. / No, you haven’t.

2

Have you visited?

Czy wy odwiedziliście?

Yes, we have. / No, we haven’t.

3

Have they visited?

Czy oni odwiedzili?

Yes, they have. / No, they haven’t.

 

Present Perfect –
pytania szczegółowe

Pytania
szczegółowe w Present Perfect, jak w każdym innym czasie, zaimki pytające,
m.in.:

what – co

when – kiedy

where – gdzie

why – dlaczego

who – kto

Wzór:

Zaimek pytający +
have/has + osoba + V3/Ved + reszta zdania + ?

A oto przykładowe
pytania szczegółowe w Present Perfect.

Liczba pojedyncza

Os.

Zaimek pytający

Operator

Osoba

Czasownik

Reszta zdania

Tłumaczenie

1

When

have

we

taken

the exam?

Kiedy podeszliśmy do
egzaminu?

2

Who

have

you

worked

with?

Z kim pracowałeś?

3

Where

has

he

lived?

 

Gdzie on mieszkał?

Liczba mnoga

Os.

Zaimek pytający

Operator

Osoba

Czasownik

Reszta zdania

Tłumaczenie

1

Why

have

we

stayed

here?

Dlaczego tutaj zostaliśmy?

2

How

have

you

done

that?

Jak to zrobiłeś?

3

What

have

they

done?

 

Co oni zrobili?

Zobacz także:

Present Perfect Simple – budowa, użycie i okoliczniki
czasu teraźniejszego dokonanego

 

Present
Perfect Simple – użycie czasu teraźniejszego dokonanego


Present Perfect – określenia czasu


Ćwiczenia:

Sprawdź swoją wiedzę w ćwiczeniach online lub pobierz ćwiczenia w formacie PDF:


Pobierz grafikę z omówieniem Present Perfect w pigułce (do wydruku)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email
YouTube
YouTube
fb-share-icon