Past Simple – budowa, końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Past Simple – zdania twierdzące

Utworzenie zdań twierdzących w czasie Past Simple wymaga znajomości drugiej formy czasowników nieregularnych lub, przy odmianie czasowników regularnych, dodania końcówki -ed.

W ramach przykładu odmienimy czasownik to visit.

Wzór:

Podmiot + V2/Ved + reszta zdania.

Liczba pojedyncza

Os. Forma pełna Tłumaczenie
1 I visited ja odwiedziłem
2 you visited ty odwiedziłeś
3 he visited on odwiedził
3 she visited ona odwiedziła
3 it visited ono odwiedziło

Liczba mnoga

Os. Forma pełna Tłumaczenie
1 we visited my odwiedziliśmy
2 you visited wy odwiedziliście
3 they visited oni odwiedzili

Past Simple – zdania przeczące

Zdania przeczące tworzymy przez dodanie przed czasownikiem did not lub didn’t. Dotyczy to wszystkich osób bez wyjątku.

Wzór:

Podmiot + did not/didn’t + V1 + reszta zdania.

Liczba pojedyncza

Os. Forma pełna Forma skrócona Tłumaczenie
1 I did not visit I didn’t visit ja nie odwiedziłem
2 you did not visit you didn’t visit ty nie odwiedziłeś
3 he did not visit he didn’t visit on nie odwiedził
3 she did not visit she didn’t visit ona nie odwiedziła
3 it did not visit it didn’t visit ono nie odwiedziło

Liczba mnoga

Os. Forma pełna Forma skrócona Tłumaczenie
1 we did not visit we didn’t visit my nie odwiedziliśmy
2 you did not visit you didn’t visit wy nie odwiedziliście
3 they did not visit they didn’t visit oni nie odwiedzili

Past Simple – pytania ogólne

Pytania zaczynamy od operatora Did, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, co widzimy w poniższych przykładach.

Wzór:

Did + podmiot + V1 + reszta zdania + ?

Liczba pojedyncza

Os. Pytanie Tłumaczenie Krótka odpowiedź
1 Did I visit? Czy ja odwiedziłem? Yes, you did. / No, you didn’t.
2 Did you visit? Czy ty odwiedziłeś? Yes, I did. / No, I didn’t.
3 Did he visit? Czy on odwiedził? Yes, he did. / No, he didn’t.
3 Did she visit? Czy ona odwiedziła? Yes, she did. / No, she didn’t.
3 Did it visit? Czy ono odwiedziło? Yes, it did. / No, it didn’t.

Liczba mnoga

Os. Pytanie Tłumaczenie Krótka odpowiedź
1 Did we visit? Czy my odwiedziliśmy? Yes, you did. / No, you didn’t.
2 Did you visit? Czy wy odwiedziliście? Yes, we did. / No, we didn’t.
3 Did they visit? Czy oni odwiedzili? Yes, they did. / No, they didn’t.

Past Simple – pytania szczegółowe

Pytania rozpoczynamy od zaimków pytających. Są to m.in.:

what – co

when – kiedy

where – gdzie

why – dlaczego

who – kto

Wzór:

Zaimek pytający + did + osoba + V1 + reszta zdania + ?

A oto przykładowe pytania szczegółowe w Past Simple.

Liczba pojedyncza

Os. Zaimek pytający Operator Osoba Czasownik Reszta zdania Tłumaczenie
1 When did we take the exam? Kiedy podeszliśmy do egzaminu?
2 Who did you see yesterday? Kogo wczoraj widziałeś?
3 Where did he live when he was a child? Gdzie on mieszkał, kiedy był dzieckiem?

Liczba mnoga

Os. Zaimek pytający Operator Osoba Czasownik Dopełnienie Tłumaczenie
1 Why did we stay here? Dlaczego tutaj zostaliśmy?
2 How did you get here? Jak tutaj dotarłeś?
3 What did they buy in the bar? Co oni kupili w barze?

Zobacz także:

 

Past Simple – budowa, użycie i okoliczniki czasu przeszłego prostego

Past Simple – użycie czasu przeszłego prostego

Past Simple – odmiana czasownika „to be”

Past Simple – okoliczniki czasu

Pobierz grafikę z omówieniem Past Simple w pigułce (do wydruku):

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email
YouTube
YouTube
fb-share-icon