Past Continuous -Zastosowanie

Past Continuous – użycie czasu przeszłego ciągłego

Past Continuous stosujemy odnosząc się do:

– kilku czynności/sytuacji, które trwały w tym samym czasie (aspekt niedokonany)

 We were coming back home while our parents were still working. – Wracaliśmy do domu, podczas gdy nasi rodzice wciąż pracowali.

– tła głównych wydarzeń w opowiadaniu

We were going through a forest, the birds were singing and the sun was shining. – Szliśmy przez las, ptaki śpiewały, a słońce świeciło.

–  czynności wykonywanych o danej porze w przeszłości

They were having lunch at 11 o’clock. – Oni jedli lunch o 11.00.

– czynności niedokonanej (długiej), która została przerwana przez krótszą

I was washing the dishes when I heard a strange noise. – Myłem naczynia, kiedy usłyszałem dziwny hałas.

Uwaga!

W zdaniach złożonych w czasie przeszłym Past Continuous stosujemy zawsze tam, gdzie pojawia się okolicznik „while” (podczas gdy), np.:

Ben went into the hall while we were talking on the phone. – Ben wszedł to przedpokoju, podczas gdy rozmawialiśmy przez telefon.

Zobacz także:

Past Continuous – budowa, użycie i okoliczniki czasu przeszłego ciągłego

Past Continuous – budowa, końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Past Continuous – okoliczniki czasu

Pobierz grafikę z omówieniem Past Simple w pigułce (do wydruku)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email
YouTube
YouTube
fb-share-icon