Past Continuous - Odmiana czasowników i końcówki

Past Continuous – budowa, końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Zdania w tym czasie tworzy się wyjątkowo prosto, ponieważ nie jest potrzebna znajomość jakichkolwiek czasowników nieregularnych poza „to be” w czasie przeszłym (was/were). Potrzebne jest jedynie dodanie końcówki „ing” we wszystkich rodzajach zdań.

Past Continuous  – zdania twierdzące

W przykładowej odmianie posłużymy się czasownikiem to visit.

Wzór:

Podmiot + was/were + Ving + reszta zdania.

Liczba pojedyncza

Os. Forma pełna Tłumaczenie
1 I was visiting ja odwiedzałem
2 you were visiting ty odwiedzałeś
3 he was visiting on odwiedzał
3 she was visiting ona odwiedzała
3 it was visiting ono odwiedzało

Liczba mnoga

Os. Forma pełna Tłumaczenie
1 we were visiting my odwiedzaliśmy
2 you were visiting wy odwiedzaliście
3 they were visiting oni odwiedzali

Past Continuous  – zdania przeczące

Wzór:

Podmiot + wasn’t/weren’t + Ving + reszta zdania.

Liczba pojedyncza

Os. Forma pełna Forma skrócona Tłumaczenie
1 I was not visiting I wasn’t visiting ja nie odwiedzałem
2 you were not visiting you weren’t visiting ty nie odwiedzałeś
3 he was not visiting he wasn’t visiting on nie odwiedzał
3 she was not visiting she wasn’t visiting ona nie odwiedzała
3 it was not visiting it wasn’t visiting ono nie odwiedzało

Liczba mnoga

Os. Forma pełna Forma skrócona Tłumaczenie
1 we were not visiting we weren’t visiting my nie odwiedzaliśmy
2 you were not visiting you weren’t visiting wy nie odwiedzaliście
3 they were not visiting they weren’t visiting oni nie odwiedzali

Past Continuous  – pytania ogólne

Wzór:

Was/Were + podmiot + Ving + reszta zdania + ?

Liczba pojedyncza

Os. Pytanie Tłumaczenie Krótka odpowiedź
1 Was I visiting? Czy ja odwiedzałem? Yes, you were. / No, you weren’t.
2 Were you visiting? Czy ty odwiedzałeś? Yes, I was. / No, I wasn’t.
3 Was he visiting? Czy on odwiedzał? Yes, he was. / No, he wasn’t.
3 Was she visiting? Czy ona odwiedzała? Yes, she was. / No, she wasn’t.
3 Was it visiting? Czy ono odwiedzało? Yes, it was. / No, it wasn’t.

Liczba mnoga

Os. Pytanie Tłumaczenie Krótka odpowiedź
1 Were we visiting? Czy my odwiedzaliśmy? Yes, you were. / No, you weren’t.
2 Were you visiting? Czy wy odwiedzaliście? Yes, we were. / No, we weren’t.
3 Were they visiting? Czy oni odwiedzali? Yes, they were. / No, they weren’t.

Past Continuous  – pytania szczegółowe

Pytania rozpoczynamy od zaimków pytających. Są to m.in.:

what – co

when – kiedy

where – gdzie

why – dlaczego

who – kto

Wzór:

Zaimek pytający + was/were + osoba + Ving + reszta zdania + ?

A oto przykładowe pytania szczegółowe w Past Continuous.

Liczba pojedyncza

Os. Zaimek pytający Operator Osoba Czasownik Reszta zdania Tłumaczenie
1 When were we revising for the exam? Kiedy powtarzaliśmy do egzaminu?
2 Who were you sitting with? Z kim siedziałeś?
3 Where was he swimming ? Gdzie on pływał?

Liczba mnoga

Os. Zaimek pytający Operator Osoba Czasownik Dopełnienie Tłumaczenie
1 Why were we waiting for so long? Dlaczego tak długo czekaliśmy?
2 How were you planning your holidays? Jak planowałeś wakacje?
3 What where they doing in the office? Co oni robili w biurze?

Zobacz także:

Past Continuous – budowa, użycie i okoliczniki czasu przeszłego ciągłego

Past Continuous – użycie czasu przeszłego ciągłego

Past Continuous – okoliczniki czasu

Pobierz grafikę z omówieniem Past Simple w pigułce (do wydruku)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email
YouTube
YouTube
fb-share-icon