Odmiana czasownika „to be”

Past Simple – to be – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Posługiwanie się czasem Past Simple wymaga znajomości drugiej formy czasowników nieregularnych. W ramach pierwszego kroku dobrze jest opanować czasownik to be, czyli być, który w odróżnieniu od pozostałych przyjmuję różną formę zależnie od osoby.

Czasownik „to be” – odmiana w Past Simple

Zacznijmy od odmiany tego czasownika w zdaniach twierdzących. W pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej (I oraz he/she/it) użyjemy formy was, a w drugiej osobie liczby pojedynczej (you) oraz całej liczbie mnogiej (we/you/they) wykorzystamy formę were.

„To be” w Past Simple – zdania twierdzące

Liczba pojedyncza

Os. Forma pełna Tłumaczenie
1 I was ja byłrm
2 you were ty byłeś
3 he was on był
3 she was ona była
3 It was ono było

Liczba mnoga

Os. Forma pełna Tłumaczenie
1 we were my byliśmy
2 you were wy byliście
3 they were oni byli

„To be” w Past Simple – zdania przeczące

Przeczenia tworzymy przez dodanie not po czasowniku. Możemy też używać czasowników skróconych, czyli was oraz were.

Liczba pojedyncza

Os. Forma pełna Forma skrócona Tłumaczenie
1 I was not I wasn’t ja nie byłem
2 you were not you weren’t ty nie byłeś
3 he was not he wasn’t on nie był
3 she was not she wasn’t ona nie była
3 it was not it wasn’t ono nie było

Liczba mnoga

Os. Forma pełna Forma skrócona Tłumaczenie
1 we were not we weren’t my nie byliśmy
2 you were not you weren’t wy nie byliście
3 they were not they weren’t oni nie byli

„To be” w Past Simple – pytania ogólne

Pytania z to be w czasie przeszłym powstają poprzez przez zamienienie miejscami osoby i odmienionego czasownika, tak jak w poniższych przykładach.

Liczba pojedyncza

Os. Pytanie Tłumaczenie Krótka odpowiedź
1 Was I? Czy ja byłem? Yes, you were. / No, you weren’t.
2 Were you? Czy ty byłeś? Yes, I was. / No, I wasn’t.
3 Was he? Czy on był? Yes, he was. / No, he wasn’t.
3 Was she? Czy ona była? Yes, she was. / No, she wasn’t.
3 Was it? Czy to było? Yes, it was. / No, it wasn’t.

Liczba mnoga

Os. Pytanie Tłumaczenie Krótka odpowiedź
1 Were we? Czy my byliśmy? Yes, you were. / No, you weren’t.
2 Were you? Czy wy byliście? Yes, we were. / No, we weren’t.
3 Were they? Czy oni byli? Yes, they were. / No, they weren’t.

 „To be” w Past Simple – pytania szczegółowe

Pytania szczegółowe z to be zaczynamy od zaimków pytających, by przejść następnie do was/were oraz podmiotu. Listę zaimków pytających przedstawiono poniżej:

what – co

when – kiedy

where – gdzie

why – dlaczego

who – kto

Poniżej przedstawiono przykłady pytań szczegółowych z to be w czasie przeszłym.

Liczba pojedyncza

Os. Zaimek pytający Forma pytania Dopełnienie Tłumaczenie
1 Where was I?   Gdzie byłem?
2 Who were you?   Kim byłeś?
3 When was he? free? Kiedy on był wolny?

Liczba mnoga

Os. Zaimek pytający Forma pytania Dopełnienie Tłumaczenie
1 Why were we here? Dlaczego tu byliśmy?
2 How were you yesterday? Jak się wczoraj czułeś?
3 What were they interested in? Czym się oni interesowali?

Zobacz także:

Past Simple – budowa, użycie i okoliczniki czasu przeszłego prostego

Past Simple – użycie czasu przeszłego prostego

Past Simple – budowa, końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Past Simple – okoliczniki czasu

Pobierz grafikę z omówieniem Past Simple w pigułce (do wydruku):

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email
YouTube
YouTube
fb-share-icon